بلبرینگ KG مدل 62212

بلبرینگ KG مدل 62212 / بلبرینگ 62212 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.