بلبرینگ KG مدل 62213ZZ

بلبرینگ KG مدل 62213ZZ / بلبرینگ 62213ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.