بلبرینگ KG مدل 62214ZZ

بلبرینگ KG مدل 62214ZZ / بلبرینگ 62214ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.