بلبرینگ KG مدل 6221ZZ

بلبرینگ KG مدل 6221ZZ / بلبرینگ 6221ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.