بلبرینگ KG مدل 6222

بلبرینگ KG مدل 6222 / بلبرینگ 6222 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.