بلبرینگ KG مدل 6224

بلبرینگ KG مدل 6224 / بلبرینگ 6224 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.