بلبرینگ KG مدل 6226

بلبرینگ KG مدل 6226 / بلبرینگ 6226 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.