بلبرینگ KG مدل 6226ZZ

بلبرینگ KG مدل 6226ZZ / بلبرینگ 6226ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.