بلبرینگ KG مدل 6228

بلبرینگ KG مدل 6228 / بلبرینگ 6228 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.