بلبرینگ KG مدل 6228ZZ

بلبرینگ KG مدل 6228ZZ / بلبرینگ 6228ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.