بلبرینگ KG مدل 6230-2RS

بلبرینگ KG مدل 6230-2RS / بلبرینگ 6230-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.