بلبرینگ KG مدل 62302-2RS

بلبرینگ KG مدل 62302-2RS / بلبرینگ 62302-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.