بلبرینگ KG مدل 62302

بلبرینگ KG مدل 62302 / بلبرینگ 62302 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.