بلبرینگ KG مدل 62303

بلبرینگ KG مدل 62303 / بلبرینگ 62303 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.