بلبرینگ KG مدل 62303ZZ

بلبرینگ KG مدل 62303ZZ / بلبرینگ 62303ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.