بلبرینگ KG مدل 62304

بلبرینگ KG مدل 62304 / بلبرینگ 62304 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.