بلبرینگ KG مدل 62307-2RS

بلبرینگ KG مدل 62307-2RS / بلبرینگ 62307-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.