بلبرینگ KG مدل 62307

بلبرینگ KG مدل 62307 / بلبرینگ 62307 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.