بلبرینگ KG مدل 62307ZZ

بلبرینگ KG مدل 62307ZZ / بلبرینگ 62307ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.