بلبرینگ KG مدل 62308

بلبرینگ KG مدل 62308 / بلبرینگ 62308 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.