بلبرینگ KG مدل 62309-2RS

بلبرینگ KG مدل 62309-2RS / بلبرینگ 62309-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.