بلبرینگ KG مدل 62309

بلبرینگ KG مدل 62309 / بلبرینگ 62309 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.