بلبرینگ KG مدل 62310-2RS

بلبرینگ KG مدل 62310-2RS / بلبرینگ 62310-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.