بلبرینگ KG مدل 62310ZZ

بلبرینگ KG مدل 62310ZZ / بلبرینگ 62310ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.