بلبرینگ KG مدل 62311

بلبرینگ KG مدل 62311 / بلبرینگ 62311 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.