بلبرینگ KG مدل 62311ZZ

بلبرینگ KG مدل 62311ZZ / بلبرینگ 62311ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.