بلبرینگ KG مدل 62312

بلبرینگ KG مدل 62312 / بلبرینگ 62312 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.