بلبرینگ KG مدل 62313

بلبرینگ KG مدل 62313 / بلبرینگ 62313 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.