بلبرینگ KG مدل 62313ZZ

بلبرینگ KG مدل 62313ZZ / بلبرینگ 62313ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.