بلبرینگ KG مدل 6232

بلبرینگ KG مدل 6232 / بلبرینگ 6232 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.