بلبرینگ KG مدل 6234-2RS

بلبرینگ KG مدل 6234-2RS / بلبرینگ 6234-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.