بلبرینگ KG مدل 6236

بلبرینگ KG مدل 6236 / بلبرینگ 6236 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.