بلبرینگ KG مدل 624

بلبرینگ KG مدل 624 / بلبرینگ 624 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.