بلبرینگ KG مدل 6240

بلبرینگ KG مدل 6240 / بلبرینگ 6240 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.