بلبرینگ KG مدل 6244-2RS

بلبرینگ KG مدل 6244-2RS / بلبرینگ 6244-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.