بلبرینگ KG مدل 6244

بلبرینگ KG مدل 6244 / بلبرینگ 6244 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.