بلبرینگ KG مدل 6260

بلبرینگ KG مدل 6260 / بلبرینگ 6260 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.