بلبرینگ KG مدل 628

بلبرینگ KG مدل 628 / بلبرینگ 628 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.