بلبرینگ KG مدل 629

بلبرینگ KG مدل 629 / بلبرینگ 629 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.