بلبرینگ KG مدل 63/22

بلبرینگ KG مدل 63/22 / بلبرینگ 63/22 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.