بلبرینگ KG مدل 63/22ZZ

بلبرینگ KG مدل 63/22ZZ / بلبرینگ 63/22ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.