بلبرینگ KG مدل 63/28

بلبرینگ KG مدل 63/28 / بلبرینگ 63/28 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.