بلبرینگ KG مدل 63/28ZZ

بلبرینگ KG مدل 63/28ZZ / بلبرینگ 63/28ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.