بلبرینگ KG مدل 6300

بلبرینگ KG مدل 6300 / بلبرینگ 6300 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.