بلبرینگ KG مدل 63000

بلبرینگ KG مدل 63000 / بلبرینگ 63000 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 63000 می باشد.