بلبرینگ KG مدل 63008

بلبرینگ KG مدل 63008 / بلبرینگ 63008 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 63000 می باشد.