بلبرینگ KG مدل 6300ZZ

بلبرینگ KG مدل 6300ZZ / بلبرینگ 6300ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.