بلبرینگ KG مدل 6301

بلبرینگ KG مدل 6301 / بلبرینگ 6301 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.