بلبرینگ KG مدل 6302

بلبرینگ KG مدل 6302 / بلبرینگ 6302 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.