بلبرینگ KG مدل 6303

بلبرینگ KG مدل 6303 / بلبرینگ 6303 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.